ท่านสามารถนำโค๊ดเว็บไซต์ ฝากรูป ไปติดที่เว็บไซต์, Blog, ฟอรั่ม หรือเว็บบอร์ดของท่านได้ โดยที่ท่านสามารถทำการฝากรูปได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว

ตัวอย่างแสดงผล:โค๊ดฝากรูป: